استخراج
1. ارزیابی تاثیر عوامل مشکل‌ساز در ایجاد مخاطرات شغلی معادن زیرزمینی زغال‌سنگ ایران با رویکرد فازی اثرات متقابل علت و معلولی

عزالدین بخت آور؛ مجتبی شاهمرادی؛ سارا رحمتی

دوره 13، شماره 40 ، پاییز 1397، ، صفحه 34-45

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.33653

چکیده
  با وجود اهمیت زیاد زغال‌سنگ در توسعه‌ی اقتصادی کشورها، مخاطرات شغلی و سلامتی مرتبط با تولید آن در کارگران معدن یکی از نگرانی‌های اساسی دست‌اندرکاران این زمینه است. شناخت عوامل موثر در ایجاد مخاطرات شغلی معادن زیرزمینی زغال‌سنگ می‌تواند مانع از خسارات جبران‌ناپذیر جانی و مالی شود. در این تحقیق، نخست، عوامل موثر بر ایجاد مخاطرات ...  بیشتر