1. بررسی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل¬های مترو با استفاده از EPB TBM به روش های عددی و آماری

محسن حوائج؛ رضا رحمان نژاد؛ محمد علی ابراهیمی

دوره 7، شماره 15 ، تابستان 1391، ، صفحه 67-76

چکیده
  حفاری‌های کم عمق از جمله تونل‌ها می‌توانند باعث حرکت زمین شوند که این حرکت‌ها به‌صورت نشست در سطح زمین نمایان می‌شوند. تونل‌‌ها ممکن است در مناطق شهری با تراکم جمعیت زیاد ساخته شوند، بنابراین نشست ایجاد شده بر ساختمان‌‌ها و تأسیسات قرار گرفته در بالای تونل تاثیرگذار است. به‌همین دلیل تخمین میزان نشست ناشی از حفر این تونل‌ها ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر انواع مدل های رفتاری توده سنگ در منحنی عکس العمل زمین

علیرضا کارگر؛ رضا رحمان نژاد

دوره 6، شماره 11 ، بهار 1390، ، صفحه 91-99

چکیده
  امروزه روش همگرایی- همجواری از پرکاربردترین روش‌ها برای تعیین نگهداری حفریات دایروی و غیر دایروی است. انتخاب مدل ساختاری مناسب برای توده‌سنگ، اعم از الاستوپلاستیک کامل، الاستوپلاستیک شکننده و الاستوپلاستیک نرم‌شونده، نقش بسیار مهمی در کاربرد این روش دارد. در مواردی میزان اختلاف در تغییرشکل ایجاد شده ناشی از انتخاب مدل‌های ساختاری ...  بیشتر

3. ارزیابی تأثیر پیشروی کارگاه های استخراج جبهه کار طولانی بر رفتار گالری پست 5 معدن بزرگ پابدانا

رضا رحمان نژاد؛ وحید معاذالهی

دوره 4، شماره 8 ، پاییز 1388، ، صفحه 31-37

چکیده
  بررسی رفتار حفریات زیرزمینی با تکیه بر اندازه‌گیری جابجایی‌ها از رایجترین روش‌های ارزیابی پایداری است. در این تحقیق تأثیر عملیات استخراجی در کارگاه‌های 245 پسرو و 245 پیشرو بر وضعیت گالری پست 5 معدن بزرگ پابدانا که متحمل مشکلات گوناگون شامل جابجایی بیش از حد مقطع عرضی گالری، ایجاد تغییر شکل‌های گوناگون قاب‌های نگهداری و شکست و ...  بیشتر