1. مدل‌سازی هندسی دوبعدی ناپیوستگی‌ها با نر‌م‌افزار MATLAB

اکبر اسماعیل زاده؛ سعید کریمی نسب؛ حمید منصوری

دوره 8، شماره 18 ، بهار 1392، ، صفحه 81-93

چکیده
       به‌طور کلی، مدل‌سازی سیستم‌های ناپیوستگی توده سنگ مبتنی بر سه روش اصلی: هندسی، مکانیکی و احتمالاتی است. در این مقاله به مدل‌سازی هندسی سیستم‌های ناپیوستگی توده سنگ پرداخته شده است. در روش‌های مدل‌سازی هندسی، ناپیوستگی‌ها می‌توانند به‌صورت تداوم محدود و یا تداوم نامحدود مدل شوند. با توجه به محدودیت‌های کاربری ...  بیشتر