اکتشاف
1. جداسازی داده های خارج از رده به روش تک متغیره و چند متغیره در داده های ژئوشیمی محدوده طلای اپی ترمال ساری گونای

صادق کیانپوریان؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ سهراب افشاری؛ مهران فرهمندیان

دوره 9، شماره 25 ، زمستان 1393، ، صفحه 85-96

چکیده
  داده‌های پرت در ژئوشیمی اکتشافی بسیار مهم هستند و می‌توانند اثرات زیادی بر نتایج روش‌های آماری از جمله جداسازی آنومالی از زمینه داشته باشند. بنابراین یکی از اولین مراحل پیش پردازش در تحلیل داده‌های ژئوشیمیایی، تشخیص و تصمیم‌گیری در مورد حذف یا تصحیح آن‌ها است. این داده‌ها را به 3 روش تک متغیره، دو متغیره و چند متغیره می‌توان شناسایی ...  بیشتر