محیط زیست
1. اهمیت اکتشافی و زیست محیطی عناصر سنگین در گیاهان و خاک‌های محدوده شهری کرمان

حبیبه عطاپور؛ مژگان طاهری

دوره 12، شماره 35 ، تابستان 1396، ، صفحه 105-126

چکیده
  بررسی ژئوشیمی زیست محیطی گیاهان و خاک در مساحتی به وسعت 620 کیلومتر مربع در اطراف شهر کرمان انجام شد. تعداد 46 نمونه از برگ درختان و بوته های مختلف، به روش تصادفی منظم برداشت شد. نمونه ها در سازمان زمین شناسی کشور، آماده سازی و با روش ICP-OES و جذب اتمی شعله ای تجزیه شد. داده های ژئوشیمیایی گیاهان نشان می‌دهد که مقدار مس در برگ درخت گز، یونجه ...  بیشتر