1. تعیین ضریب نفوذپذیری خاک‌های دانه‌ای در برابر سیال اسیدی سازه‌های فروشویی توده‌ای

محمد امین وشادی؛ مهدی امینی؛ ارژنگ زمانی

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، ، صفحه 43-52

چکیده
     سیستم زهکش سازه‌های فروشویی توده‌ای ترکیبی از خاک‌های دانه‌ای و لوله‌های پلی‌اتیلنی مشبک است. ضریب نفوذپذیری خاک‌های مذکور تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد سیستم زهکش دارد. این پارامتر اغلب در آزمایشگاه با آب انجام شده و بر مبنای آن ضخامت لایه زهکشی طراحی می‌شود ولی سیال موجود در توده‌های فروشویی اسیدی است که دانسیته و ویسکوزیته ...  بیشتر