1. تعیین حداقل فشار لازم برای آغاز رشد ترک، در عملیات شکست هیدرولیکی

مجید رضا آیت اللهی؛ محمدحسن پورکاویان؛ محمد رضا محمدعلیها

دوره 6، شماره 12 ، پاییز 1390، ، صفحه 61-70

چکیده
  عملیات شکست هیدرولیکی، یکی از روش‌های افزایش بازده چاه‌های نفت و گاز محسوب می‌شود. این عملیات، فرآیندی است که در آن سیال با نرخ تزریقی نسبتاً بالا درون چاه پمپ می‌شود. عملیات پمپ کردن تا جایی ادامه می‌یابد که فشار به حدی برسد که باعث ایجاد و سپس گسترش شکافی در دیواره چاه شود. در این مقاله، هدف تعیین حداقل فشار لازم برای آغاز رشد شکاف، ...  بیشتر