نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانی بزازی، عباس ارائه مدل برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح برای مسئله زمان‌بندی استخراج در معادن روباز تحت شرایط عدم قطعیت عیار و حل آن با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 24-40]
 • آهنگری، کاوه تحلیل نرخ نفوذ ماشین حفار تمام مقطع در شرایط آسیاب‌کاری [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 79-88]

ا

 • ابدالی محمدی، نیلوفر بررسی پارامترهای موثر بر فروشویی مستقیم کلریدی سرب از کانسنگ سرب و روی معدن گل زرد [دوره 16، شماره 53، 1400]
 • ابراهیم آبادی، آرش کاربرد تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدیریت ریسک بسته‌شدن پیش ‌از موعد معادن [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 12-24]
 • اخباری، راضیه انتخاب و تحلیل روش مناسب تهویه تونل علوی، بندرعباس [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 73-86]
 • اصغری، امید مدل سازی عیار و بازیابی‌ کانسار طلای ساری‌گونی با استفاده از الگوریتم‌های زمین آماری [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 1-13]
 • افتخاری، سید مصلح تحلیل نرخ نفوذ ماشین حفار تمام مقطع در شرایط آسیاب‌کاری [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 79-88]
 • افضل، پیمان ارائه مدل برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح برای مسئله زمان‌بندی استخراج در معادن روباز تحت شرایط عدم قطعیت عیار و حل آن با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 24-40]
 • اکبردوست، جواد بررسی شکست نمونه های سنگی دارای شیار U شکل با استفاده از معیار تنش محیطی اصلاح شده (MTS-FEM) تحت مود یک [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 87-99]

ب

 • بانگیان تبریزی، امیر حسین ارائه مدل برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح برای مسئله زمان‌بندی استخراج در معادن روباز تحت شرایط عدم قطعیت عیار و حل آن با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 24-40]
 • بدخشان، ناصر اندازه‎گیری و کنترل رقیق‎شدگی خارجی در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن مس سونگون) [دوره 16، شماره 53، 1400]
 • بهاالدینی، مجتبی بررسی تاثیر الیاف پلیمری نوع KWB و KB ساخت شرکت نانونخ سیرجان بر خواص مکانیکی بتن ریزدانه [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 15-26]
 • بهاالدینی، مجتبی ارائه روشی جدید در تعیین صفحه نماینده دسته درزه ها با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 63-77]
 • بهنیا، بهنام مطالعه و بررسی آزمایشگاهی تأثیر تزریق پذیری دوغاب سیمان سوپر فاین به همراه نانو سیلیس افزودنی [دوره 16، شماره 53، 1400]
 • بور، کمیل ارائه مدل خرابی ریزمکانیکی براساس الگوی همگن سازی برای سنگ ترد [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]

پ

 • پورهاشمی، سید مهدی تحلیل نرخ نفوذ ماشین حفار تمام مقطع در شرایط آسیاب‌کاری [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 79-88]

ت

 • تابان، محمدحسین پیش بینی مقدار Q با استفاده از رگرسیون چند متغیره [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 17-25]
 • ترابی، علیرضا بررسی شکست نمونه های سنگی دارای شیار U شکل با استفاده از معیار تنش محیطی اصلاح شده (MTS-FEM) تحت مود یک [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 87-99]
 • توکلی، حسین ارائه روشی جدید در تعیین صفحه نماینده دسته درزه ها با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 63-77]

ج

 • جلالی فر، حسین بررسی تاثیر الیاف پلیمری نوع KWB و KB ساخت شرکت نانونخ سیرجان بر خواص مکانیکی بتن ریزدانه [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 15-26]
 • جمالی، ابوالفضل تاثیر آب زیرزمینی و آب دریا و آب شیرین شده دریا بر فلوتاسیون کانی مس – مولیبدن معدن مس سرچشمه [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 68-78]

ح

 • حاجی عزیزی، محمد پیش بینی مقدار Q با استفاده از رگرسیون چند متغیره [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 17-25]
 • حسن پور، جعفر تحلیل نرخ نفوذ ماشین حفار تمام مقطع در شرایط آسیاب‌کاری [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 79-88]
 • حسن زاده، فرشته مقایسه شاخص های منطقه بندی در تعیین موقعیت توده معدنی مس پورفیری درآلو، جنوب استان کرمان [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 51-62]
 • حمداد فرامرزی، حسین کاهش ریسک ناشی از عدم قطعیت ر برنامه ریزی تولید معدن مس رگه ای [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 26-39]
 • حیاتی، محمد بررسی پارامترهای موثر بر فروشویی مستقیم کلریدی سرب از کانسنگ سرب و روی معدن گل زرد [دوره 16، شماره 53، 1400]

خ

 • خالوکاکایی، رضا شبیه‌سازی عددی تأثیر پارامترهای اساسی بر توزیع تنش‌های القایی طی فرایند تخریب اول در استخراج جبهه‌کار طولانی [دوره 16، شماره 53، 1400]
 • خدادادی، احمد بازیافت مس از باطله‌های فرآوری معدن سرب قله‌کفتران شاهرود [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 27-38]

د

 • دره زرشکی، اسماعیل حذف ناخالصی‌های محلول حاوی عناصرنادرخاکی به روش ترسیب و بازیابی عناصر به روش تبادل یونی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 1-11]

ذ

 • ذوالفقاری، مهدی ارائه مدل خرابی ریزمکانیکی براساس الگوی همگن سازی برای سنگ ترد [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]

ر

 • ربیعی وزیری، مجتبی ارائه روشی جدید در تعیین صفحه نماینده دسته درزه ها با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 63-77]
 • رحمان پور، مهدی بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید بلند مدت در روش استخراج تخریب در طبقات فرعی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 41-50]
 • رحیمی، شکوفه پیش بینی انتشار گاز زغال بر اساس عدم قطعیت‌ گازخیزی در معادن زغال‌سنگ [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 40-51]
 • رحیمی پور، غلامرضا مقایسه شاخص های منطقه بندی در تعیین موقعیت توده معدنی مس پورفیری درآلو، جنوب استان کرمان [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 51-62]

س

 • سپیدبر، سیروس اصلاح مدار فرآوری سنگ آهن با هدف فرآوری نمونه گوگرد بالا با استفاده از آسیاکنی مجدد کارخانه خط 4 گل‌گهر [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 79-86]
 • سرشکی، فرهنگ انتخاب و تحلیل روش مناسب تهویه تونل علوی، بندرعباس [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 73-86]
 • سلطانی، فراز حذف ناخالصی‌های محلول حاوی عناصرنادرخاکی به روش ترسیب و بازیابی عناصر به روش تبادل یونی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 1-11]
 • سنگ سفیدی، میلاد بررسی شکست نمونه های سنگی دارای شیار U شکل با استفاده از معیار تنش محیطی اصلاح شده (MTS-FEM) تحت مود یک [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 87-99]
 • سهرابیان، بابک بررسی توانایی روش کاپیولای گامبل-کلِیتون برای تخمین‌ زمین‌آماری [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 52-67]
 • سیدرحیمی نیارق، میرمهدی مدل‌سازی فرکتالی طیف توان داده های طیفی آمارۀ U برای جداسازی مناطق آنومال ژئوشیمیایی مس پورفیری [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 59-72]
 • سید علیزاده گنجی، سید محمد بررسی پارامترهای موثر بر فروشویی مستقیم کلریدی سرب از کانسنگ سرب و روی معدن گل زرد [دوره 16، شماره 53، 1400]

ش

 • شکورشهابی، رضا کاهش ریسک ناشی از عدم قطعیت ر برنامه ریزی تولید معدن مس رگه ای [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 26-39]
 • شکورشهابی، رضا کاربرد تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدیریت ریسک بسته‌شدن پیش ‌از موعد معادن [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 12-24]
 • شمس الدینی نژاد، محمود مقایسه شاخص های منطقه بندی در تعیین موقعیت توده معدنی مس پورفیری درآلو، جنوب استان کرمان [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 51-62]
 • شناور، مرتضی بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید بلند مدت در روش استخراج تخریب در طبقات فرعی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 41-50]
 • شهرکی، محمد رضا مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه های ساخت تونل با روش ترکیبی ویکور و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 39-57]
 • شهریار، کوروش اندازه‎گیری و کنترل رقیق‎شدگی خارجی در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن مس سونگون) [دوره 16، شماره 53، 1400]

ط

 • طلوعی، کامیار ارائه مدل برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح برای مسئله زمان‌بندی استخراج در معادن روباز تحت شرایط عدم قطعیت عیار و حل آن با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 24-40]

ظ

 • ظهرابی، مهدی ارائه مدل خرابی ریزمکانیکی براساس الگوی همگن سازی برای سنگ ترد [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]

ع

 • عالی انوری، علی مطالعه و بررسی آزمایشگاهی تأثیر تزریق پذیری دوغاب سیمان سوپر فاین به همراه نانو سیلیس افزودنی [دوره 16، شماره 53، 1400]
 • عبدالهی، محمود حذف ناخالصی‌های محلول حاوی عناصرنادرخاکی به روش ترسیب و بازیابی عناصر به روش تبادل یونی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 1-11]
 • عطائی، محمد شبیه‌سازی عددی تأثیر پارامترهای اساسی بر توزیع تنش‌های القایی طی فرایند تخریب اول در استخراج جبهه‌کار طولانی [دوره 16، شماره 53، 1400]
 • عطایی پور، مجید بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید بلند مدت در روش استخراج تخریب در طبقات فرعی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 41-50]
 • عطایی پور، مجید پیش بینی انتشار گاز زغال بر اساس عدم قطعیت‌ گازخیزی در معادن زغال‌سنگ [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 40-51]
 • علی اکبرزاده، محمدرضا بررسی تاثیر الیاف پلیمری نوع KWB و KB ساخت شرکت نانونخ سیرجان بر خواص مکانیکی بتن ریزدانه [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 15-26]

ف

 • فهیمی نیا، محمد مدل سازی عیار و بازیابی‌ کانسار طلای ساری‌گونی با استفاده از الگوریتم‌های زمین آماری [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 1-13]

ق

 • قاسم زاده، حسن تحلیل ریسک ایمنی در معادن طلای دره اشکی اردستان و موته [دوره 16، شماره 53، 1400]
 • قبادیان، رسول پیش بینی مقدار Q با استفاده از رگرسیون چند متغیره [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 17-25]
 • قربان نژاد، مجتبی اصلاح مدار فرآوری سنگ آهن با هدف فرآوری نمونه گوگرد بالا با استفاده از آسیاکنی مجدد کارخانه خط 4 گل‌گهر [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 79-86]

ک

 • کریم پولی، صادق مدل سازی ایجاد و رشد ترک در نمونه های متخلخل در اثر فشار سیال با استفاده از نرم افزار آباکوس [دوره 16، شماره 53، 1400]
 • کریمی نسب، سعید بررسی تاثیر الیاف پلیمری نوع KWB و KB ساخت شرکت نانونخ سیرجان بر خواص مکانیکی بتن ریزدانه [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 15-26]

گ

 • گرانیان، حمید شناسایی الگوهای ژئوشیمیایی در محدوده کانی زایی خوینرود به روش تحلیل تطبیقی و خوشه بندی DENCLUE [دوره 16، شماره 53، 1400]
 • گرمسیری، محمدرضا اصلاح مدار فرآوری سنگ آهن با هدف فرآوری نمونه گوگرد بالا با استفاده از آسیاکنی مجدد کارخانه خط 4 گل‌گهر [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 79-86]
 • گلابی، محمد مهدی مدل سازی ایجاد و رشد ترک در نمونه های متخلخل در اثر فشار سیال با استفاده از نرم افزار آباکوس [دوره 16، شماره 53، 1400]

ل

 • لاجوردی، سید احمد مدل سازی ایجاد و رشد ترک در نمونه های متخلخل در اثر فشار سیال با استفاده از نرم افزار آباکوس [دوره 16، شماره 53، 1400]

م

 • محمدنژاد، سیما بازیافت مس از باطله‌های فرآوری معدن سرب قله‌کفتران شاهرود [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 27-38]
 • محمدی، سجاد شبیه‌سازی عددی تأثیر پارامترهای اساسی بر توزیع تنش‌های القایی طی فرایند تخریب اول در استخراج جبهه‌کار طولانی [دوره 16، شماره 53، 1400]
 • مدنی، حسن پیش بینی انتشار گاز زغال بر اساس عدم قطعیت‌ گازخیزی در معادن زغال‌سنگ [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 40-51]
 • مدنی، حسن تحلیل ریسک ایمنی در معادن طلای دره اشکی اردستان و موته [دوره 16، شماره 53، 1400]
 • مدنی، سید حسن انتخاب و تحلیل روش مناسب تهویه تونل علوی، بندرعباس [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 73-86]
 • مرتضوی، سید مجتبی تاثیر آب زیرزمینی و آب دریا و آب شیرین شده دریا بر فلوتاسیون کانی مس – مولیبدن معدن مس سرچشمه [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 68-78]
 • ملا داوودی، حامد ارائه مدل خرابی ریزمکانیکی براساس الگوی همگن سازی برای سنگ ترد [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 1-16]
 • مهدیان فر، حسین مدل‌سازی فرکتالی طیف توان داده های طیفی آمارۀ U برای جداسازی مناطق آنومال ژئوشیمیایی مس پورفیری [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 59-72]
 • مهربانی مطلق، نگار حذف ناخالصی‌های محلول حاوی عناصرنادرخاکی به روش ترسیب و بازیابی عناصر به روش تبادل یونی [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 1-11]
 • موسوی، احسان ارائه مدل برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح برای مسئله زمان‌بندی استخراج در معادن روباز تحت شرایط عدم قطعیت عیار و حل آن با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 24-40]
 • میرزا، علی شبیه‌سازی عددی تأثیر پارامترهای اساسی بر توزیع تنش‌های القایی طی فرایند تخریب اول در استخراج جبهه‌کار طولانی [دوره 16، شماره 53، 1400]
 • میرزایی، محسن بازیافت مس از باطله‌های فرآوری معدن سرب قله‌کفتران شاهرود [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 27-38]

ن

 • نظری، سید محمد حسن مطالعه و بررسی آزمایشگاهی تأثیر تزریق پذیری دوغاب سیمان سوپر فاین به همراه نانو سیلیس افزودنی [دوره 16، شماره 53، 1400]
 • نوری زنوز، زهرا مدل سازی عیار و بازیابی‌ کانسار طلای ساری‌گونی با استفاده از الگوریتم‌های زمین آماری [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 1-13]

و

 • واحدی نژاد، ندا مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه های ساخت تونل با روش ترکیبی ویکور و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 16، شماره 50، 1400، صفحه 39-57]
 • وصال، فرهنگ کاربرد تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدیریت ریسک بسته‌شدن پیش ‌از موعد معادن [دوره 16، شماره 52، 1400، صفحه 12-24]

ی

 • یونسی، مجید تاثیر آب زیرزمینی و آب دریا و آب شیرین شده دریا بر فلوتاسیون کانی مس – مولیبدن معدن مس سرچشمه [دوره 16، شماره 51، 1400، صفحه 68-78]