سنجش اهمیت قابلیت دسترسی در تعیین گلوگاه سیستم حمل و نقل در معدن گل‌گهر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معدن، دانشکده فنی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

دامپتراک‌ها‎ به عنوان اصلی‌ترین ماشین‎آلات باربری در معادن روباز مطرح می‌باشند. هزینه‎ی سرمایه‎ای و جاری بالای این ماشین‎آلات، مدیریت دقیق و بهره‌کشی حداکثری را می‎طلبد که این موضوع نیز در گرو شناخت دقیق از سیستم و درک رفتار آن در شرایط عملیاتی مختلف می‌باشد. رویکرد "سنجش اهمیت" از جمله روش‌های پرکاربرد در این زمینه می‌باشد که با اولویت‌بندی سیستم یا اجرای آن از منظرهای مختلف مانند وضعیت سرپایی، خواب یا آماده‌بکاری مهندسین را در اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریتی و تخصیص منابع یاری می‌دهد. سنجش اهمیت قابلیت اطمینان، تعمیرپذیری یا دسترسی به عنوان تلفیقی از این دو با تحلیل زمان‌های سرپایی و خواب قادر به اولویت‌بندی و تعیین گلوگاه عملکردی سیستم می‌باشند. لذا در این مقاله رویکردی جامع بر اساس سنجش اهمیت قابلیت دسترسی برای افزایش عملکرد یک دستگاه دامپتراک‌ معدن گل‌گهر سیرجان پیشنهاد شد. در این دامپتراک، زیرسیستم انتقال‌قدرت و بدنه به عنوان پراهمیت‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین زیرسیستم از نظر قابلیت دسترسی شناخته شدند. همچنین افزایش قابلیت دسترسی دامپتراک در گرو افزایش قابلیت تعمیرپذیری زیرسیستم انتقال‌قدرت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of availability importance measure for system bottleneck determination (case study: Golgohar-e Sirjan iron mine)

نویسندگان [English]

  • Ali Hazrati Dastjerd 1
  • Ali Asghar Khodayari 2
1 School of mining, collage of Engineering, university of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Trucks are the main hauling machinery in open pit mines. High capital and operational cost requires accurate management and high efficiency of this equipment, this circumstance depends on the accurate understanding of the system and its behavior in different operating conditions. “Importance measure” approach is one of the useful methods that prioritizes system or implement it from different perspectives such as up and down time aiding the engineers for better decision making about management and resource allocating. Reliability, availability and maintainability (RAM) importance measure are combination of system behavior and importance, that by analyzing up and down time prioritizes and detection bottleneck of system. In this paper, a comprehensive approach based on availability importance measure for increase performance of a truck from Golgohar mine has been suggested. In this truck, transmission and body subsystem are identified as most and least important subsystem from availability point of view respectively. Also, transmission maintainability has major contribution for increasing system availability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Availability"
  • "Reliability"
  • "Maintainability"
  • "Importance measure"