2. مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در تهیه مدل سه ‌بعدی زون‌های کانی‌سازی (مطالعه موردی:کانسار مس پورفیری میدوک، ایران)

زهرا شفیعی؛ ملیحه عباس زاده؛ سعید سلطانی محمدی؛ مجتبی دهقانی جوزم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1398