دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. حذف ناخالصی‌های محلول حاوی عناصرنادرخاکی به روش ترسیب و بازیابی عناصر به روش تبادل یونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

10.22034/ijme.2020.114869.1753

محمود عبدالهی؛ نگار مهربانی مطلق؛ اسماعیل دره زرشکی؛ فراز سلطانی


2. بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید بلند مدت در روش استخراج تخریب در طبقات فرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

10.22034/ijme.2020.122373.1790

مرتضی شناور؛ مجید عطایی پور؛ مهدی رحمان پور


3. تحلیل نرخ نفوذ ماشین حفار تمام مقطع در شرایط آسیاب‌کاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.22034/ijme.2021.136708.1831

سید مهدی پورهاشمی؛ کاوه آهنگری؛ جعفر حسن پور؛ سید مصلح افتخاری


4. کاربرد تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدیریت ریسک بسته‌شدن پیش ‌از موعد معادن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22034/ijme.2021.115672.1758

فرهنگ وصال؛ رضا شکورشهابی؛ آرش ابراهیم آبادی


5. بررسی پارامترهای مؤثر بر لیچینگ مستقیم کلریدی سرب از کانسنگ سرب و روی معدن گل زرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22034/ijme.2021.138990.1836

نیلوفر ابدالی محمدی؛ سید محمد سید علیزاده گنجی؛ محمد حیاتی


6. ارائه مدل برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح برای مسئله زمان‌بندی استخراج در معادن روباز تحت شرایط عدم قطعیت عیار و حل آن با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22034/ijme.2021.118267.1772

کامیار طلوعی؛ احسان موسوی؛ امیر حسین بانگیان تبریزی؛ پیمان افضل؛ عباس آقاجانی بزازی


7. مقایسه شاخص های منطقه بندی در تعیین موقعیت توده معدنی مس پورفیری درآلو، جنوب استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22034/ijme.2021.122094.1811

فرشته حسن زاده؛ محمود شمس الدینی نژاد؛ غلامرضا رحیمی پور


8. ارائه روشی جدید در تعیین صفحه نماینده دسته درزه ها با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22034/ijme.2021.131239.1822

مجتبی ربیعی وزیری؛ حسین توکلی؛ مجتبی بهاالدینی


9. مدل سازی ایجاد و رشد ترک در نمونه های متخلخل در اثر فشار سیال با استفاده از نرم افزار آباکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/ijme.2021.526485.1855

محمد مهدی گلابی؛ سید احمد لاجوردی؛ صادق کریم پولی


10. تحلیل ریسک ایمنی در معادن طلای دره اشکی اردستان و موته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/ijme.2021.522790.1847

حسن قاسم زاده؛ حسن مدنی


11. شبیه‌سازی عددی تأثیر پارامترهای اساسی بر توزیع تنش‌های القایی طی فرایند تخریب اول در استخراج جبهه‌کار طولانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/ijme.2021.115543.1757

سجاد محمدی؛ محمد عطائی؛ رضا خالوکاکایی؛ علی میرزا


12. مطالعه و بررسی آزمایشگاهی تأثیر تزریق پذیری دوغاب سیمان سوپر فاین به همراه نانو سیلیس افزودنی در یک درزه با بازشدگی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/ijme.2021.130362.1819

بهنام بهنیا؛ علی عالی انوری؛ سید محمد حسن نظری


13. شناسایی الگوهای ژئوشیمیایی در محدوده کانی زایی خوینرود به روش تحلیل تطبیقی و خوشه بندی DENCLUE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/ijme.2021.130712.1820

حمید گرانیان


14. اندازه‎گیری و کنترل رقیق‎شدگی خارجی در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن مس سونگون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/ijme.2021.136095.1828

کوروش شهریار؛ ناصر بدخشان