دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

بکارگیری تکنیک گرت در مدیریت زمان پروژه های احداث تونل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

10.22034/ijme.2022.122844.1795

حسین ملکی؛ بیژن ملکی؛ رضا شکورشهابی


کاربرد الگوریتم رقابت استعماری برای بهینه‌سازی نرخ تردد در سیستم ترابری معدن مس سونگون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

10.22034/ijme.2022.528723.1863

سیدحسن سیداسماعیلی؛ مجید عطایی پور


همگرایی سریع‌تر معادلات ترمودینامیکی هوای مرطوب با استفاده از معادلات Δ و K

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

10.22034/ijme.2022.537722.1880

ابراهیم الهی؛ فرهنگ سرشکی؛ رضا کاکایی


بررسی قابلیت اطمینان، دسترسی و تعمیرپذیری لوکوموتیوهای پشتیبان ماشین تونلزنی سپری (EPB-TBM)، مطالعه موردی: خط یک متروی تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

10.22034/ijme.2022.544103.1895

حمید چاکری؛ حمید آقا بابایی؛ محمد داربر؛ حسین مصطفایی دانشمند


مقایسه مقاومت کششی بتن قلیافعال و بتن معمولی در دمای بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

10.22034/ijme.2022.544384.1896

محمدحسین منصورقناعی؛ مرتضی بیک لریان؛ علیرضا مردوخ پور


بررسی افزایش راندمان لیچینگ سیانیدی طلای مقاوم زرشوران با اکسیداسیون درحضور یون فریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

10.22034/ijme.2022.545827.1899

رسول نوریان؛ سید محمد سید علیزاده گنجی؛ محمد حیاتی


اثر سولفات سدیم و یون کلر بر روی خواص بتن های حاوی میکروسیلیس و زئولیت و مقایسه آن با بتن معمولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

10.22034/ijme.2022.548994.1905

مهدی حسینی؛ علیرضا دولتشاهی؛ اسماعیل رمضانی


نقش دولت در مدیریت و نظارت بر معادن در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

10.22034/ijme.2022.549297.1907

ابراهیم زینلی نژاد فردوسیه؛ لادن فرومند؛ کیوان صداقتی


بهنیه سازی پارامترهای موثر بر لیچینگ سیانید-گلایسین کانه طلا با طراحی آزمایش‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

10.22034/ijme.2022.550386.1910

کیانوش بارانی بیرانوند؛ سعیده علیدادی؛ محمد حیاتی


بررسی پارامترهای تاثیرگذار در انحلال طلای آقدره بوسیله آمینو اسید ال-والین به روش طراحی آزمایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

10.22034/ijme.2022.550568.1911

سید محمد سید علیزاده گنجی؛ وحید کیانی؛ محمد حیاتی


مقایسه نتایج وارون‌سازی داده‌های ژئوالکتریکی و لرزه‌نگاری انکساری به منظور تعیین پتانسیل زمین‌لغزش در محدوده آزادراه تهران- شمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

10.22034/ijme.2022.554389.1917

اسما بیابانی؛ میثم عابدی؛ غلامحسین نوروزی؛ مسعود مجرب