دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. حذف ناخالصی‌های محلول حاوی عناصرنادرخاکی به روش ترسیب و بازیابی عناصر به روش تبادل یونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

10.22034/ijme.2020.114869.1753

محمود عبدالهی؛ نگار مهربانی مطلق؛ اسماعیل دره زرشکی؛ فراز سلطانی


2. بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید بلند مدت در روش استخراج تخریب در طبقات فرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

10.22034/ijme.2020.122373.1790

مرتضی شناور؛ مجید عطایی پور؛ مهدی رحمان پور


3. مدل سازی عیار و بازیابی‌ کانسار طلای ساری‌گونی با استفاده از الگوریتم‌های زمین آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

10.22034/ijme.2021.121739.1787

زهرا نوری زنوز؛ امید اصغری؛ محمد فهیمی نیا


4. مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه های ساخت تونل با روش ترکیبی ویکور و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

10.22034/ijme.2021.122185.1791

محمد رضا شهرکی؛ ندا واحدی نژاد


5. بررسی شکست نمونه های سنگی دارای شیار U شکل با استفاده از معیار تنش محیطی اصلاح شده (MTS-FEM) تحت مود یک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

10.22034/ijme.2021.122677.1793

جواد اکبردوست؛ میلاد سنگ سفیدی؛ علیرضا ترابی


6. انتخاب و تحلیل روش مناسب تهویه تونل علوی، بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

10.22034/ijme.2021.129024.1817

فرهنگ سرشکی؛ راضیه اخباری؛ سید حسن مدنی


7. بررسی تاثیر الیاف پلیمری نوع KWB و KB ساخت شرکت نانونخ سیرجان بر خواص مکانیکی بتن ریزدانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

10.22034/ijme.2021.135290.1824

سعید کریمی نسب