ارائه یک مدلی تحلیلی به منظور محاسبه فشار رو به بالا در کف تونل‌ها با ویژگی‌های ژئومکانیکی ضعیف
1. ارائه یک مدلی تحلیلی به منظور محاسبه فشار رو به بالا در کف تونل‌ها با ویژگی‌های ژئومکانیکی ضعیف

شبیر ارشدنژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1398

چکیده
  پژوهش در مورد تحلیل تنش در اطراف تونل، به ویژه دیواره و سقف آن سابقه زیادی دارد. اما در مورد کف تونل تحلیل زیادی صورت نگرفته است. در این مقاله با کمک روش تعادل حدی و اصول مکانیک خاک سعی شده تا روشی تحلیلی ...  بیشتر
تفاوت رفتار فلوتاسیون آپاتیت زون‎های سطحی و عمقی کانسنگ چندفلزی قره‎آغاج ارومیه
2. تفاوت رفتار فلوتاسیون آپاتیت زون‎های سطحی و عمقی کانسنگ چندفلزی قره‎آغاج ارومیه

فاطمه وکیلی فسقندیس؛ پرویز پورقهرمانی؛ حسین عبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1398

چکیده
  رفتار فلوتاسیون کانی آپاتیت از نمونه‎های سطحی و عمقی کانسنگ چندفلزی قره‎آغاج ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش‎های فلوتاسیون درقالب طرح آزمایشی و بادر نظر گرفتن متغیرهای pH، درصد جامد و میزان ...  بیشتر
ارزیابی تکنیک آزمون انتخاب در ارزشگذاری تاثیرات اجتماعی معدنکاری پایدار
3. ارزیابی تکنیک آزمون انتخاب در ارزشگذاری تاثیرات اجتماعی معدنکاری پایدار

سمیه نرئی؛ مجید عطایی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398

چکیده
  اشتغالزایی یکی از تاثیرات مهم اجتماعی معدنکاری است که از جنبه‌های مختلفی مورد توجه است. تعداد شغل جدید ایجاد شده، مدت اشتغال، کسب مهارت جهت اشتغال در معادن دیگر و مدت کار در شرایط نامناسب (بعضا معادن ...  بیشتر