نفت
1. مدل سازی یک بعدی مخزن نفتی میادین فارس ساحلی و بررسی توان تولید میان لایه های شیلی سازند کنگان

محمدحسین صابری؛ طاها اشرفی؛ احمدرضا ربانی

دوره 13، شماره 41 ، زمستان 1397، ، صفحه 9-26

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.34835

چکیده
  میادین فارس ساحلی در برگیرنده مقادیر قابل توجهی از هیدروکربن به ویژه به صورت گازی هستند. مدل سازی سیستم نفتی به عنوان روشی برای رفع ابهامات اکتشافی و کاهش خطرات حفاری ابزاری ارزان قیمت و مناسب است. در این مطالعه با جمع آوری اطلاعات زمین شناسی، استفاده از تحلیل داده‌های آنالیز راک-اول 6 و مدلسازی یک بعدی با استفاده از نرم افزار پترومد ...  بیشتر

نفت
2. اهمیت کانی‌های رسی در مخازن هیدروکربوری

گلناز جوزانی کهن؛ غلامحسین نوروزی؛ حسین معماریان؛ فریدون سحابی

دوره 12، شماره 36 ، پاییز 1396، ، صفحه 35-58

چکیده
  باتوجه به نقش کلیدی کانی‌های رسی در ارتباط با ارزیابی کیفیت مخازن هیدروکربوری، در این مقاله با بیان خصوصیات ویژه و منحصر به فرد کانی‌های رسی، مروری بر اهمیت و نقش کانی‌های رسی در مخازن هیدروکربوری شده است. نحوه تأثیر آن‌ها بر نگارهای پتروفیزیکی و شیل‌ها به­عنوان مخازن نامتعارف به تفصیل بررسی شده است. دلایل اهمیت شناسایی نوع، ...  بیشتر

نفت
3. استفاده از الگوریتم بلوک بندی و خوشه سازی به منظور تعیین مرز لایه های زمین شناسی در مخازن کربناته

حسن باقری؛ فرهاد خوشبخت

دوره 11، شماره 31 ، تابستان 1395، ، صفحه 11-27

چکیده
   تغییرات دقیق لایه‌بندی و تشخیص مرزبندی بین آن‌ها با استفاده از قرائت نمودارهای پتروفیزیکی، مشکلی اساسی در پردازش داده‌های پتروفیزیکی است. در مطالعه حاضر، مرزهای لایه‌بندی زمین‌شناسی یک مخزن کربناته به دو روش تعیین شدند و پارامترهای پتروفیزیکی و مقدار حجمی کانی‌ها و سیالات با توجه به مرزهای مشخص شده، به‌صورت لایه به لایه ...  بیشتر

نفت
4. مقایسه روش‌های شناخت کانی های رسی با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی و پتروفیزیکی در یکی از میادین گازی شرق کپه‌داغ

گلناز جوزانی کهن؛ غلامحسین نوروزی؛ فریدون سحابی؛ حامد اوجانی

دوره 11، شماره 30 ، بهار 1395، ، صفحه 1-11

چکیده
     سازند ماسه‌سنگی شوریجه به سن کرتاسه آغازی با مقادیر متغیر میان‌لایه‌های رسی، سنگ مخزن میادین شرق کپه‌داغ است. چون نوع و الگوی توزیع کانی‌های رسی بر قرائت لاگ‌های مختلف و محاسبه تخلخل و تراوایی اثر به‌سزایی دارند، شناخت این دو پارامتر برای تحلیل و ارزیابی مخازن ماسه‌سنگی ضروری است. در این تحقیق، پس از تعیین کانی‌شناسیو ...  بیشتر

مکانیک سنگ
5. بررسی تأثیر نوع اشباع در تنش‌های حرارتی و مکانیکی ناشی از سوراخ-کاری با لیزر در سنگ مخازن هیدروکربنی

عبداله دینی؛ مرتضی احمدی

دوره 10، شماره 28 ، پاییز 1394، ، صفحه 1-7

چکیده
  مشبک‌ کاری با لیزردر استخراج هیدروکربورها در حال تحقیق می‌باشد. ازمزایای استفاده از لیزر در مشبک‌کاری می‌توان به افزایش تراوایی سنگ مخزن به دلیل ایجاد شکستگی اشاره نمود. تعدادی از مخازن هیدروکربوری در ایران در سازندهای متشکل از لایه‌های آهکی می‌باشد. لذا نمونه مورد بررسی از آهک لایه‌های نفتی بوده است. بمنظور کامل کردن مطالعه ...  بیشتر

نفت
6. تحلیل ژئومکانیکی وپایداری چاه در میدان نفتی دارخوین با هدف عملیات آبشکافت

مرتضی نوری طالقانی؛ بهرام حبیب نیا؛ محمدرضا معتضدی؛ مینا کریمی خالدی

دوره 10، شماره 27 ، تابستان 1394، ، صفحه 35-44

چکیده
  تحلیل پایداری چاه روشی برای بهبود اقتصادی عملیات حفاری است، به‌منظور جلوگیری از ریزش دیواره چاه ناشی از گسیختگی برشی و شکاف هیدرولیکی ناشی از شکست کششی، طراحی فشار گل باید با دقت انجام شود. به‌دلیل کاهش فشار مخزن و کم شدن شاخص بهره‌دهی، عملیات شکست هیدرولیکی(Hydraulic Fracturing) برای بالا بردن تراوایی و تولید از چاه انجام می‌شود. طی این ...  بیشتر

مکانیک سنگ
7. ساخت و تحلیل مدل ژئومکانیکی مخزن بنگستان در میدان کوپال

شهرزاد سیدسجادی؛ محمدعلی عقیقی

دوره 10، شماره 26 ، بهار 1394، ، صفحه 21-34

چکیده
  سازندهای کربناته مانند سازند آسماری، ایلام، سروک و غیره از مهم‌ترین مخازن نفت و گاز ایران محسوب می‌شوند. با  وجود مشکلات فراوان ناشی از فرایندهای ژئومکانیکی مانند گیر کردن لوله حفاری، هرزروی گل و تولید ماسه، تاکنون مطالعات ژئومکانیکی چندانی برای رفع چنین مشکلاتی انجام نگرفته است. اغلب اطلاعات لازم برای ساخت مدل ژئومکانیکی مانند ...  بیشتر

اکتشاف
8. مروری بر روابط پتروفیزیکی تعیین حجم رس، مطالعه موردی سازند مخزنی شوریجه در یکی از میادین شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ

گلناز جوزانی کهن؛ غلامحسین نوروزی؛ فریدون سحابی؛ حسین معماریان

دوره 9، شماره 24 ، پاییز 1393، ، صفحه 65-75

چکیده
  خطا در تخمین حجم رس(Vcl)، منجر به محاسبه نادرست پارامترهای مخزنی از جمله تخلخل موثر و درجه اشباع آب می‌شود که نهایتاً خطر تفسیر نادرست از تولید مخزن را در پی دارد. لذا تخمین صحیح این پارامتر، یکی از مهم‌ترین مراحل ارزیابی کیفیت مخازن ماسه‌سنگی به شمار می‌رود. حجم رس با اعمال تصحیحات مختلفی از قبیل ضریب 6/0، لارینف، کلاویر و استیبر بر ...  بیشتر

اکتشاف
9. شناسایی زون‌های ریزشی در چاه با استفاده از ظرفیت تبادل کاتیونی در میدان گازی گنبدلی، کپه‌داغ شرقی، شمال شرق ایران

محمدعلی سرپرنده؛ بهزاد مهرگینی؛ امیر ملاجان؛ فریدون سحابی؛ غلامحسین نوروزی؛ حسین معماریان

دوره 9، شماره 24 ، پاییز 1393، ، صفحه 57-63

چکیده
  برای تداوم عملیات حفاری در چاه‌های نفت و گاز، شناسایی بخش‌های ریزشی در بعضی طبقات حفاری شده حائز اهمیت است. ریزش دیوار چاه و یا تورم آن، افزون بر توقف عملیات حفاری، می‌تواند به بروز مشکلات مکانیکی متنوعی منجر شود. از مهمترین عوامل مؤثر در این فرایند فراوانی رس و رخساره‌های رسی در توالی رسوبی میادین نفت و گاز است. برای آگاهی از میزان ...  بیشتر