موضوعات = مکانیک سنگ
تعداد مقالات: 45
4. تعیین حجم بلوک و شاخص مقاومت زمین شناسی GSI با استفاده از روش فتوگرامتری در معدن گل گهر سیرجان

دوره 14، شماره 42، بهار 1398، صفحه 47-58

10.22034/ijme.2019.35739

امین ملایی امام زاده؛ مجتبی بهاالدینی؛ غلامرضا سعیدی؛ حمیدرضا محمدی


6. کمینه سازی اضافه حفاری ناشی از انفجار در تونل ها با استفاده از روش های هوشمند

دوره 13، شماره 40، پاییز 1397، صفحه 118-129

10.22034/ijme.2018.34841

محمدرضا کوپی علی پور؛ ابراهیم نوروزی قالینی؛ حسن مدنی


10. پیش‌بینی سرعت موج برشی در مخزن نفتی به روش آماری-احتمالاتی

دوره 13، شماره 38، بهار 1397، صفحه 25-36

10.22034/ijme.2018.30567

هادی فتاحی؛ زهرا ورمزیاری؛ مصطفی یوسفی راد


12. بررسی تاثیر تخلخل سنگ مصنوعی در اندازه‌گیری تنش به روش انتشار آوایی

دوره 12، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 1-9

محمود قورچیان؛ مرتضی احمدی؛ حمید اسکندری


13. مدل‌سازی هندسی- تصادفی سه بعدی توده سنگ منطقه مزینو با هدف برآورد نشت گاز در استخراج به روش گاز کردن

دوره 12، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 21-38

علی حیدری؛ سیدمحمد اسماعیل جلالی؛ مهدی نوروزی


14. ارائه مدل و سیستم رده بندی برای پیش بینی سرعت نفوذ ماشین حفر تونل

دوره 12، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 59-69

امیر اسعد فاطمی؛ مرتضی احمدی؛ جمال رستمی


15. تاثیر کاهش شیب دیواره معدن چغارت بر میزان جابجایی به روش شبکه‌ی شکستگی مجزا ـ المان مجزا

دوره 12، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 15-25

میر حسین شهامی؛ میثم لک؛ علی رضا یاراحمدی بافقی


16. پیش بینی نشست سطح زمین در تونل کم عمق تونل خط دو متروی کرج

دوره 12، شماره 35، تابستان 1396، صفحه 91-103

عیسی محمدی؛ هادی فتحی پور آذر؛ سید رحمان ترابی


17. تحلیل حساسیت ویژگی‌ ناپیوستگی‌ها در انتشار موج الاستیک در توده‌سنگ با‌استفاده از روش المان گسسته

دوره 12، شماره 35، تابستان 1396، صفحه 75-89

محمدرضا همتی نورانی؛ علی رضا یاراحمدی بافقی؛ احمد قربانی


18. بررسی تأثیر سرعت حفاری بر قدرت سایندگی کانی ها با استفاده از نتایج آزمایش سرشار

دوره 12، شماره 34، بهار 1396، صفحه 69-82

بهنام کرمی؛ محمد تقی همزبان قراملکی؛ رسول حمیدزاده مقدم


19. بهینه‌سازی ابعاد میانبر تهویه به روش دویل میانی در تونل راه آهن گدوک

دوره 11، شماره 33، زمستان 1395، صفحه 65-79

سیده گلاله حسینی؛ حسن مدنی؛ کورش شهریار؛ علی مرتضوی


20. تحلیل مکانیک شکست نمونه های دیسکی ترک دار با استفاده از روش المان مرزی

دوره 11، شماره 33، زمستان 1395، صفحه 49-63

محمود بهنیا؛ سید حسین میرزینلی یزدی


24. بررسی قابلیت توسعه روش گروه های کلیدی با روش های عددی برای یافتن گروه کلیدی بحرانی در تحلیل پایداری شیب های سنگی

دوره 11، شماره 32، پاییز 1395، صفحه 23-32

میر حسین شهامی؛ علی رضا یاراحمدی بافقی؛ روزبه گرایلی میکلا


25. تحلیل پایداری تکیه گاه های ساختگاه سد بتنی قوسی بختیاری با استفاده از تئوری حدبالا

دوره 11، شماره 32، پاییز 1395، صفحه 59-71

یعقوب یونس مومنی؛ محمد فاروق حسینی