موضوعات = استخراج
تعداد مقالات: 36
2. تحلیل حساسیت شبکه‌های تهویه با روش‌های مبتنی بر مشتق

دوره 15، شماره 46، بهار 1399، صفحه 50-64

10.22034/ijme.2020.105047.1711

زهره رضائی؛ مجید عطایی پور؛ حسن مدنی


3. اصلاح مدل نظری برش‌پذیری سنگ برای دیسک Vشکل با درنظرگرفتن شعاع لبه تیغه

دوره 15، شماره 46، بهار 1399، صفحه 1-9

10.22034/ijme.2020.102272.1687

محمد ایزدشناس؛ جعفر خادمی حمیدی؛ هادی صبوری


5. تحلیل عددی توزیع فشار و جابجایی در کارگاه استخراج جبهه کار بلند شیبدار زغالسنگ

دوره 14، شماره 42، بهار 1398، صفحه 17-31

10.22034/ijme.2019.35737

محمد عطائی؛ احمد ابوالقاسمی فر؛ سید رحمان ترابی؛ مجید نیکخواه


6. بهینه سازی روش پیرو-هیدرومتالورژیکی تشویه برای استحصال سلنیم از لجن آندی مس

دوره 14، شماره 42، بهار 1398، صفحه 92-102

10.22034/ijme.2019.35756

میثاق خانلریان؛ فرشته رشچی؛ فضل الله غزلی جهرمی؛ مجتبی صبا


9. ارزیابی برش پذیری ماسه سنگ قرمز فوقانی با استفاده از آزمون برش خطی کوچک مقیاس

دوره 13، شماره 40، پاییز 1397، صفحه 108-117

10.22034/ijme.2018.34842

جعفر خادمی حمیدی؛ سجاد علی مدد؛ کورش شهریار؛ مهدی محمدی حسین آبادی


11. ارزیابی خطای اعوجاج در روش پردازش تصویری برای تعیین توزیع دانه بندی سنگ خرد شده ناشی از انفجار

دوره 13، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 13-25

10.22034/ijme.2018.32828

هادی یعقوبی؛ حمید منصوری؛ محمد علی ابراهیمی فرسنگی؛ حسین نظام آبادی پور


12. ارزیابی ریسک گازخیزی معدن مکانیزه زغال‏سنگ طبس با روش‌ کریجینگ شاخص چندگانه

دوره 13، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 1-12

10.22034/ijme.2018.32829

ولی صفری؛ وحید وزیری؛ سعید سلطانی محمدی؛ جعفر خادمی حمیدی


13. کاربرد تحلیل درخت خطای فازی در ارزیابی ریسک خطرات دستگاه سیم‌برش در معادن سنگ ساختمانی کوثر اصفهان

دوره 13، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 43-53

10.22034/ijme.2018.32827

زکیه نخعی خلیل آباد؛ محمد عطائی؛ رضا خالو کاکائی؛ محمدرضا بصیرنژاد


14. بررسی عوامل مؤثر بر تخریب پذیری توده‌سنگ در استخراج به روش تخریب توده ای

دوره 13، شماره 38، بهار 1397، صفحه 37-60

10.22034/ijme.2018.30569

بهنام علی پنهانی؛ مهدی یاوری؛ احمد جعفری


15. تاثیر عدم‌ قطعیت‌ عیار در برنامه‌ریزی تولید بلندمدت ذخایر دو عنصری

دوره 13، شماره 38، بهار 1397، صفحه 11-24

10.22034/ijme.2018.30566

ولی صفری؛ مسعود منجزی؛ جعفر خادمی حمیدی


16. عوامل مؤثر در انتخاب سیستم گاززدایی در معدن زغال‌سنگ طبس

دوره 12، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 53-64

مهدی نجفی؛ محمدرضا شاکری


17. ارزیابی مکانیزم شکست سقف کارگاه‌های جبهه‌کار طولانی با تجزیه و تحلیل امواج لرزه‌ای القایی

دوره 12، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 39-52

ستار مهدوری؛ کوروش شهریار؛ مصطفی شریف‌زاده


20. ارزیابی ریسک خودسوزی زغال سنگ در انباشت گاه زغال به روش تحلیل درخت خطای فازی

دوره 12، شماره 35، تابستان 1396، صفحه 1-12

زینب جهانبانی؛ محمد عطایی؛ فرهنگ سرشکی؛ کرامت قنبری


21. بهینه‌سازی خردایش ناشی از انفجار با رویکرد معدن-کارخانه در معدن شماره 1 سنگ آهن گل‌گهر

دوره 12، شماره 35، تابستان 1396، صفحه 53-65

امین حکمی؛ حمید منصوری؛ محمد علی ابراهیمی فرسنگی


23. ارائه سیستم طبقه بندی مهندسی برای ارزیابی خطر حریق باز در معادن زیرزمینی زغال سنگ در معادن البرز شرقی

دوره 12، شماره 34، بهار 1396، صفحه 13-33

حدیث مرادی؛ فرهنگ سرشکی؛ محمد عطایی؛ کرامت قنبری؛ امیر صفاری


25. بررسی تاثیر شکاف بر میرایی لرزش زمین ناشی از انفجار به روش عددی

دوره 11، شماره 31، تابستان 1395، صفحه 29-41

مهدی پورقاسمی ساغند؛ محمد فاروق حسینی