موضوعات = اکتشاف
تعداد مقالات: 35
6. تلفیق لایه‏ های اطلاعاتی مس در منطقه نیسیان به کمک سیستم استنتاجگر فازی (FIS)

دوره 13، شماره 38، بهار 1397، صفحه 97-112

10.22034/ijme.2018.30564

سمانه برک؛ عباس بحرودی؛ گلناز جوزانی کهن


10. تعیین تابع عضویت فازی به کمک مدلسازی چند فرکتالی برای تهیه نقشه پتانسیل مس در منطقه ساردویه، کرمان

دوره 12، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 71-80

امین ابراهیمی؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ پیمان افضل


13. طبقه بندی سنگ های آهکی براساس خصوصیات سنگ‌شناسی و ترکیب شیمیایی با استفاده از روش پردازش تصویر و شناخت الگو

دوره 12، شماره 34، بهار 1396، صفحه 49-60

فرزانه خرم؛ حسین معماریان؛ بهزاد تخم چی؛ امین حسین مرشدی


14. ارائه شرط تصویر‌سازی بر مبنای بردارهای پوئین‌تینگ در روش لرزه‌ای مهاجرت زمانی معکوس

دوره 11، شماره 33، زمستان 1395، صفحه 1-9

فرزاد مرادپوری؛ علی مرادزاده؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ ری نام کروز پستانا


15. شبیه‌سازی زمین‌آماری سه‌بعدی داده‌های مقاومت صوتی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی متوالی مستقیم بهبودیافته

دوره 11، شماره 32، پاییز 1395، صفحه 87-107

حمید ثابتی؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ آمیلکار سوآرس


19. استفاده از روش ترکیبی شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های ژنتیک در معکوس‌سازی داده‌های مدل چهار لایه‌ای گمانه‌زنی الکتریکی

دوره 11، شماره 30، بهار 1395، صفحه 93-104

بهشاد جدیری شکری؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ علی مرادزاده؛ روح الله احمدی


20. بهینه سازی تخمین پارامترهای رابطه آرچی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک در یک مخزن کربناته در جنوب غرب ایران

دوره 11، شماره 30، بهار 1395، صفحه 63-77

سمیه طبسی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مجتبی محمدو خراسانی


21. تشخیص خودکار خطواره ها درتصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی با استفاده از تبدیل رادون

دوره 10، شماره 29، زمستان 1394، صفحه 41-49

صادق کریم پولی؛ سعید عباس زاده؛ اقبال امینی


23. کاربرد روش آنالیز تمایز و ماشین بردار پشتیبان مرحله‌ای در مدل‌سازی کانی‌زایی کانسارهای طلای داشکسن

دوره 10، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 53-65

حمید گرانیان؛ سید حسن طباطبایی؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ آرمان محمدی


24. تعیین مدل اکتشافی بوکسیت جاجرم با استفاده از داده های اکتشافی در محیط GIS

دوره 10، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 83-91

کیانوش سلیمانی؛ علیرضا عرب امیری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ محمود شمس‌الدینی نژاد


25. تهیه نقشه‌ آنومالی برای عناصر سرب و روی در محدوده پرکام – کرمان

دوره 10، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 19-26

اردشیر هزارخانی؛ سید سعید قنادپور