1. محاسبه ضریب بهرهوری و نرخ پیشروی دستگاه حفاری تمام مقطع TBM در سنگهای سخت مطالعه موردی: قطعه 1 تونل انتقال آب قمرود

حسین شریعت علوی؛ رضا کاکایی؛ مهدی زورآبادی؛ بهزاد علیزاده صوری؛ مهدی عبداللهی

دوره 5، شماره 9 ، تابستان 1389، ، صفحه 79-91

چکیده
  تونل قمرود به طول کلی 7/35 کیلومتر از جمله طرح‌های بزرگ ملی است. برای حفاری قطعه 1 آن به طول 311+11 کیلومتر دستگاه TBM از نوع EPB انتخاب شده است. برای پیش‌بینی نرخ پیشروی و به تبع آن زمان تکمیل حفاری و هزینه‌ها، تخمین ضریب بهره‌وری بسیار حائز اهمیت است. ضریب بهره‌وری به‌صورت زمان خالص حفاری به کل زمان در دسترس در هر واحد زمین‌شناسی تعریف ...  بیشتر

2. انتخاب سیستم برتر: کامیون یا نوارنقاله در معدن سنگ آهن گهرزمین

سید کاظم اورعی؛ مهدی تهامی کوهبنانی؛ عباس سام

دوره 3، شماره 6 ، زمستان 1387، ، صفحه 27-38

چکیده
      بارگیری و حمل مواد، گران‌ترین فرآیند در استخراج معادن روباز است و معدن گهرزمین با بیش از 600 میلیون تن ذخیره‌ سنگ‌آهن در عمق متوسط 350 متر، نیاز به روش مناسبی برای بارگیری و حمل سنگ ‌آهن و نیز جابه‌جایی مواد باطله دارد.  بالا بودن سطح آب زیرزمینی و وجود روباره‌ی زیاد، از مهم‌ترین عوامل موثر در طراحی بهینه‌ سیستم ترابری ...  بیشتر