1. شبیه سازی آسیای خودشکن کارخانه فرآوری چغارت با استفاده از نرم افزار MODSIM

سعید حسنی صدرآبادی؛ علی دهقانی؛ مهدی خسروی

دوره 5، شماره 9 ، تابستان 1389، ، صفحه 13-25

چکیده
  آسیاهای خودشکن، جایگزین چندین مرحله سنگ‌شکنی و آسیا‌کنی در مدارهای خردایش شده‌اند. این آسیاها نسبت به تغییر پارامترهای عملیاتی، به ویژه مشخصات بار اولیه، بسیار حساس هستند. شبیه‌سازی یکی از ابزارهای بهبود کارآیی آسیاهای خودشکن است. بدین منظور لازم است که آزمایش‌های خردایش بر روی بار ورودی به آسیا انجام شود. در این تحقیق، آزمایش‌های ...  بیشتر