1. توسعة نرم‌‌‌‌‌‌‌افزار برای انتخاب تجهیزات عملیات تولیدی در معدن‌کاری روباز

سید مرتضی حسینی؛ مهدی یاوری؛ سید محمد مهدی میرعابدی

دوره 3، شماره 5 ، بهار 1391، ، صفحه 55-69

چکیده
  نرم‌افزار کاربردی SPE برای انتخاب تجهیزات عملیات تولیدی شامل عملیات چال‌زنی، آتشباری، بارگیری و باربری (سیستم شاول-کامیون) و سنگ‌شکنی اولیه در معادن روباز توسعه داده شده است. مدل نرم‌افزار بر انتخاب قطر چال به‌منظور انتخاب تجهیزات چالزنی استوار است. باتوجه به تأثیر قطر چال بر خردشوندگی توده حاصل از آتشباری و برای تعیین ...  بیشتر

2. مدل سازی فیزیکی اثرات فاصله داری و پرکننده درزه ها بر راندمان چالزنی در معادن

سید هادی حسینی؛ یاشار پور رحیمیان؛ حمید آقابابایی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1385، ، صفحه 41-48

چکیده
  چالزنی در توده سنگ ها اولین عمل اجرایی در عملیات استخراج به شمار می رود. لذا شناخت صحیح پارامترهای دخیل در آن و بررسی کیفی و کمی هر یک از آنها تاثیر بسیار زیادی در بهبود شرایط فنی و اقتصادی استخراج و کاهش زمان چالزنی و استهلاک ماشین آلات خواهد داشت. در تمامی مطالعات جهانی انجام گرفته در مورد چالزنی بیشتر پارامترهای مربوط به ماده سنگ ...  بیشتر

3. بررسی عوامل مؤثر بر نرخ نفوذ، در چالزن‌های ضربه‌ای چکش بالا

حسین معماریان؛ امیررضا قاسمی؛ ابوالفضل مهین راد

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1385، ، صفحه 11-20

چکیده
  عوامل متعددی بر نرخ نفوذ که بخشی از مفهوم قابلیت چال‌خوری است، تأثیر می‌گذارند. از این رو در زمان بررسی نرخ نفوذ، باید تا حد امکان با ثابت نگاه‌داشتن عوامل مختلف، نقش یک یا دو متغیر را مطالعه کرد. در این مقاله، 81 مورد دادة نرخ نفوذ از 12 عدد دستگاه واگن دریل در کنار 14 داده از دو دستگاه روبولت به همراه برداشت‌های شرکت‌های سازندة ...  بیشتر