مکانیک سنگ
1. ارائه مدل و سیستم رده بندی برای پیش بینی سرعت نفوذ ماشین حفر تونل

امیر اسعد فاطمی؛ مرتضی احمدی؛ جمال رستمی

دوره 12، شماره 36 ، پاییز 1396، ، صفحه 59-69

چکیده
  برآورد نرخ نفوذ ماشین در سنگ اولین و مهم­ترین گام در پیش‌بینی زمان اجرای حفر مکانیزه تونل است. در این تحقیق پایگاه داده­ای از اطلاعات حین حفر تونل گلاب ایجاد شده است. با توجه به فرمول­های متعدد پیشنهادی برای محاسبه نرخ نفوذ، عملکرد هر کدام از مدل‌ها در پیش­بینی نفوذ ماشین در ساختگاه تونل گلاب با مقادیر واقعی مقایسه شده است. ...  بیشتر

2. تحلیل عددی تأثیر مشخصات هندسی شکستگی¬های توده سنگ بر نرخ نفوذ دستگاه TBM

سید مصلح افتخاری؛ علیرضا باغبانان؛ راحب باقرپور

دوره 8، شماره 18 ، بهار 1392، ، صفحه 1-12

چکیده
  شکستگی یکی از مهمترین پارامترهای اثر گذار بر نرخ نفوذ دستگاه TBMدر توده سنگ است. در مطالعات گذشته اثر پارامترهای هندسی درزه‌ها به طور جداگانه و تنها برای یک دسته درزه منظم در نظر گرفته شده‌است در حالیکه توده سنگ واقعی شامل درزه‌هایی به صورت منفصل است. در این تحقیق تلاش شده‌است که با استفاده از الگوریتم روش عددی احتمالی، مدلی ...  بیشتر

3. بررسی عوامل مؤثر بر نرخ نفوذ، در چالزن‌های ضربه‌ای چکش بالا

حسین معماریان؛ امیررضا قاسمی؛ ابوالفضل مهین راد

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1385، ، صفحه 11-20

چکیده
  عوامل متعددی بر نرخ نفوذ که بخشی از مفهوم قابلیت چال‌خوری است، تأثیر می‌گذارند. از این رو در زمان بررسی نرخ نفوذ، باید تا حد امکان با ثابت نگاه‌داشتن عوامل مختلف، نقش یک یا دو متغیر را مطالعه کرد. در این مقاله، 81 مورد دادة نرخ نفوذ از 12 عدد دستگاه واگن دریل در کنار 14 داده از دو دستگاه روبولت به همراه برداشت‌های شرکت‌های سازندة ...  بیشتر