محیط زیست
1. سنتز نانو ذرات دو فلزی،آهن-نیکل و استفاده از آنها برای بهبود روش الکتروشیمیایی با الکترودهای آلومنیومی درتصفیه فاضلاب

مرضیه نیک صفت؛ امین هوشمندفر؛ بیتا آیتی

دوره 11، شماره 31 ، تابستان 1395، ، صفحه 81-89

چکیده
  فاضلاب‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی خطر مهمی برای اکوسیستم طبیعی هستند و موجب آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌شوند. مدیریت و تصفیه این فاضلاب‌ها به‌منظوری جلوگیری از خسارت به محیط زیست اهمیت فراوانی دارد. به این منظور امروزه از روش‌های تلفیقی مختلف برای تأمین استانداردهای نشر به محیط زیست استفاده می‌شود. روش الکتروشیمیایی ...  بیشتر