فراوری مواد معدنی
1. بررسی کاهش سیلیس کنسانتره هماتیتی مدار فلوتاسیون چادرملو

آرش طهری؛ علی دهقانی؛ سید حسین مجتهد زاده

دوره 10، شماره 27 ، تابستان 1394، ، صفحه 1-10

چکیده
  در کارخانه فرآوری چادرملو، کنسانتره مغناطیسی هماتیتی با روش فلوتاسیون معکوس فسفر‌زدایی می‌شود. در این روش از سیلیکات سدیم به‌عنوان بازداشت کننده و از مخلوط Dirol و Alke به‌عنوان کلکتور استفاده می‌شود. میزان فسفرکنسانتره مدار فلوتاسیون اغلب در حد قابل قبول (حدود 047/0 درصد) است ولی محتوی سیلیس آن (حدود 5/3 درصد) بیش از حد مجاز است. مطالعات ...  بیشتر