کلیدواژه‌ها = حجم رس
تعداد مقالات: 2
1. اهمیت کانی‌های رسی در مخازن هیدروکربوری

دوره 12، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 35-58

گلناز جوزانی کهن؛ غلامحسین نوروزی؛ حسین معماریان؛ فریدون سحابی


2. مروری بر روابط پتروفیزیکی تعیین حجم رس، مطالعه موردی سازند مخزنی شوریجه در یکی از میادین شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ

دوره 9، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 65-75

گلناز جوزانی کهن؛ غلامحسین نوروزی؛ فریدون سحابی؛ حسین معماریان