1. انتخاب گونه گیاهی مناسب برای بازسازی معدن مس سرچشمه به روشSIS TOP فازی

ایرج علوی؛ افشین اکبری؛ محمد عطایی

دوره 8، شماره 18 ، بهار 1392، ، صفحه 101-106

چکیده
       با استخراج هرچه بیشتر از معادن‌ و وسیع‌تر شدن فضای عملیاتی آن‌ها، وسعت زمین‌های تحت تأثیر فعالیت‌های معدن‌کاری به‌ویژه محل‌های انباشت باطله، افزایش می‌یابد. درنتیجه ضرورت بازسازی معادن نیز بیشتر می‌شود. انتخاب گونه گیاهی و کاشت آن به منظور حفظ محیط زیست منطقه و بازسازی معدن، از مهم‌ترین راه‌کارهاست. در این مقاله ...  بیشتر