1. مطالعه تاثیر میزان تداخل اتصال اینسرت در عملکرد سرمته حفاری درون‌چاهی

رضا سعیدی؛ محمدحسین صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.108942.1732

چکیده
  روش حفاری ضربه‌ای درون‌چاهی برای حفاری در شرایط متوسط تا سخت زمین شناسی روش قابل اعتمادی است. با توجه به نیاز کشور به انواع سرمته در صنایع مختلف، با گسترش دانش و تولید آنها می‌توان واردات گسترده‌ی این محصولات را محدود کرد. در این پژوهش برخورد سرمته-سنگ با درنظر گرفتن برهم‌کنش دکمه تنگستن کارباید(botton)-بدنه و تنش‌های پسماند حاصل از ...  بیشتر