استخراج
1. تحلیل حساسیت شبکه‌های تهویه با روش‌های مبتنی بر مشتق

زهره رضائی؛ مجید عطایی پور؛ حسن مدنی

دوره 15، شماره 46 ، بهار 1399، ، صفحه 50-64

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.105047.1711

چکیده
  تحلیل و محاسبه شبکه‌های تهویه یکی از مهمترین بخش‌های طراحی، پیش از استخراج است. شبکه طراحی شده در حین عملیات استخراج ممکن است تحت تأثیر پارامترهایی داخلی و خارجی قرار گیرد و در نتیجه کارائی پیش‌بینی شده در مرحله طراحی را نداشته باشد. شناسائی پارامترهای دخیل در کارائی یک شبکه تهویه در طول مرحله‌های آماده سازی و فرایند استخراج اهمیت ...  بیشتر

اقتصاد معدن
2. ارزش‏گذاری طرح‏ فولاد میانه به روش اختیارات حقیقی

میترا بور؛ محمد حسین بصیری؛ علی اصغر خدایاری

دوره 12، شماره 34 ، بهار 1396، ، صفحه 1-12

چکیده
  در اکثر پروژه‏های معدنی وجود عدم قطعیت، که به معنای تحمیل ریسک بر عملیات می‏باشد، به گونه‏ای است که تحلیل یک پروژه‏ی معدنی بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت‏های موجود غیر قابل اعتماد است. عدم‏ قطعیت حاکم بر محیط صنعت معدن­کاری و خطرپذیری‌های ناشی از آن، مدیریت این حوزه را در ارز‌ش‏گذاری پروژه‌ها با چالشی جدی مواجه می‌کند. ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر عدم قطعیت‌ زمان و هزینه بر روند انجام مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های معدنی

محمد حسین بصیری؛ احمدرضا صیادی؛ مجتبی حسین پور؛ محمد حیاتی

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، ، صفحه 101-114

چکیده
  عدم‌قطعیت جزء جدایی‌ناپذیر اکتشاف و توسعه منابع معدنی است. پروژه‌های معدنی به دلیل طبیعت متغیر کانسار، با عدم قطعیت‌های  فراوانی روبرو هستند. هزینه سرمایه‌گذاری‌ در این پروژه‌ها بالا است و به دلیل پیچیدگی‌ در طراحی و اجرایشان به‌طور عمده در رده پروژه‌های با ریسک زیاد قرار می‌گیرند. مطالعات امکان‌سنجی در ...  بیشتر