اکتشاف
1. مطالعه پترولوژی و کانه‌زایی توده‌های نفوذی دره سه هزار تنکابن به هدف تعیین پتانسیل‌های معدنی

میثم یزدانی؛ فیروز علی نیا

دوره 13، شماره 40 ، پاییز 1397، ، صفحه 13-33

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.33648

چکیده
  منطقه سه هزار در جنوب شهرستان تنکابن در استان مازندران واقع شده است که در نزدیکی کمربند طارم – هشتجین قرار دارد، وجود توده گرانیتوئیدی در منطقه می‌تواند از نظر پتانسیل کانی‌زایی دارای اهمیت باشد.مجموعه زمین‌شناختی در اطراف محدوده برونزد یافته عمدتاً دربرگیرنده واحدهای سنگی پالئوزوییک تا سنوزوئیک می‌باشد. در مطالعه اخیر تعدادی ...  بیشتر

2. تعیین محدوده ماده معدنی با استفاده از روش های تابع فاصله و شبیه سازی تک گوسی، مطالعه موردی معدن سنگ آهن گل گهر

فاطمه امیرپورسعید؛ امید اصغری

دوره 13، شماره 40 ، پاییز 1397، ، صفحه 95-107

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.33961

چکیده
  مهمترین گام در آغاز یک فعالیت معدنکاری، تعیین محدوده ماده معدنی است. براساس محدوده تعیین شده طراحی معدن، برنامه ریزی استخراج و خوراک کارخانه فرآوری انجام می‌شود. برای تعیین این محدوده روش های مرسوم به صورت تقریبی و بدون درکی از میزان خطای محدوده تعیین شده، صورت می گیرد، اما زمین آمار به عنوان یک ابزار قدرتمند قادر است که با استفاده ...  بیشتر

3. کاهش واریانس شبیه¬سازی شرطی عیار با استفاده از داده¬های سخت و نرم به¬روش محدود¬سازی ممان محلی

محمد علی ملکی تهرانی؛ امید اصغری؛ خاویر امری

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، ، صفحه 13-23

چکیده
  این مطالعه به بررسی شبیه‌سازی زمین‌آماری عیار در کانسار‌هایی که توزیع عیار در آن‌ها روند فضایی نشان می‌دهد می‌پردازد. این روند می‌تواند به وسیله تعریف داده‌های شرطی دوباره تولید شود. این داده‌های شرطی می‌توانند داده‌های سخت موجود و یا تعدادی داده نرم باشند که با استفاده از نتایج کوکریجینگ تولید می‌شوند. فرآیند ...  بیشتر