1. استفاده از آنالیز فاکتوری مرحله ای (SFA) و شاخص احتمال کانی سازی ژئوشیمیایی (GMPI) به منظور شدت بخشی آنومالی های مس رگه ای در ورقه 1:100000 کردگان، شرق ایران

احمد آریافر؛ سعید یوسفی؛ وحید خسروی؛ محمد خراشادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.95598.1667

چکیده
  ورقه 1:100000 کردگان در پهنه ساختاری لوت شمالی و در استان خراسان جنوبی قرار دارد. در این محدوده، کانه‌زایی عمدتاً به صورت رگه‌ای است که توسط ساختارهای گسلی با روند شمال غربی- جنوب شرقی، کنترل می‌شود. به منظور بهبود نتایج عملیات اکتشاف از سه راهکار استفاده شد. برای از بین بردن عناصر مزاحم و رسیدن به فاکتورهای تمیز در روند پیاده‌سازی روش ...  بیشتر

اکتشاف
2. کاربرد روش های خوشه بندی در شناسایی آنومالی های مرکب در اکتشافات ژئوشیمیایی در کردگان خراسان جنوبی

حمید گرانیان

دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1396، ، صفحه 81-94

چکیده
  نمونه­برداری از رسوبات آبراهه­ای در مقیاس 100000/1 مهم­ترین ابزار ژئوشیمیایی در پی­جوئی­های ناحیه­ای محسوب می­شود. با توجه به آنالیز چند عنصری این نمونه­ها، استفاده از روش­های خوشه­بندی در تشخیص آنومالی­های ژئوشیمیایی مرکب می­تواند بر روش­های تعیین آنومالی تک­عنصره برتری داشته باشد. در این مقاله چهار روش خوشه­بندی ...  بیشتر