فراوری مواد معدنی
1. تفاوت رفتار فلوتاسیون آپاتیت زون های سطحی و عمقی کانسنگ چند فلزی قره آغاج ارومیه

فاطمه وکیلی فسقندیس؛ پرویز پورقهرمانی؛ حسین عبادی

دوره 14، شماره 43 ، تابستان 1398، ، صفحه 22-10

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2019.35754

چکیده
  رفتار فلوتاسیون کانی آپاتیت از نمونه‎های سطحی و عمقی کانسنگ چندفلزی قره‎آغاج ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش‎های فلوتاسیون درقالب طرح آزمایشی و بادر نظر گرفتن متغیرهای pH، درصد جامد و میزان مصرف کلکتور برای دو نمونه سطحی و عمقی کانسنگ مذکور انجام گرفت. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که امکان تهیه کنسانتره از هر دو نمونه وجود ...  بیشتر

فراوری مواد معدنی
2. تاثیر فعال سازی مکانیکی بر ساختار کانی فلوئورآپاتیت و انحلال عناصر نادر خاکی موجود در کنسانتره فسفات اسفوردی

هادی شادی نقده؛ احمد خدادادی؛ محمود عبدالهی؛ پرویز پورقهرمانی

دوره 13، شماره 40 ، پاییز 1397، ، صفحه 77-94

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.34644

چکیده
  کنسانتره فسفات اسفوردی با عیار 2/1 درصد مجموع عناصر نادر خاکی، یکی از منابع غنی عناصر نادر خاکی موجود در کشور است که مهمترین عناصر نادر خاکی موجود در آن عبارتند از سریم (5608 گرم در تن)، لانتانیم (1959) و نئودیمیم (2227). در تحقیق حاضر، انحلال در اسید نیتریک (بدون فعال سازی) و فعال سازی – انحلال در اسید نیتریک بررسی شد. برای بررسی اثر فعال‌سازی ...  بیشتر

فراوری مواد معدنی
3. بهینه سازی فلوتاسیون آپاتیت از کانسنگ قره آقاج ارومیه

حسین عبادی؛ پرویز پورقهرمانی

دوره 10، شماره 29 ، زمستان 1394، ، صفحه 81-94

چکیده
  در این مقاله تهیه کنسانتره آپاتیت به روش فلوتاسیون از کانسنگ چندفلزی کانسار قره‌آقاج ارومیه که حاوی 5/2 درصد P2O5 است مورد مطالعه قرار گرفته‌است. آزمایش‌ها براساس طرح آزمایشی CCF (Central composite face-centered) با تغییر مقدار کلکتور در دو سطح 300 و 1100 گرم بر تن، pH در دو سطح 5/8 و 5/10، نسبت اختلاط کلکتورها در دو سطح 10 و 30 درصد و درصد جامد در دو سطح 15 و 25 درصد ...  بیشتر

4. بازیابی کنسانتره آهن از باطله کارخانه کانه آرایی معدن مس مزرعه با استفاده از جدایش مغناطیسی تر و تجزیه و تحلیل نتایج به روش کمترین مربعات جزیی

پرویز پورقهرمانی

دوره 8، شماره 18 ، بهار 1392، ، صفحه 23-36

چکیده
  در این مقاله فرآوری کنسانتره آهن از باطله های کارخانه معدن مس مزرعه با استفاده از جدایش مغناطیسی تر و بر اساس طرح آزمایش تمام فاکتوری مطالعه و سپس نتایج روش مدل سازی حداقل مربعات جزیی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که  با استفاده از یک مرحله جدایش مغناطیسی تر تهیه کنسانتره آهن با بازیابی و عیار مناسب آهن به راحتی میسر بوده ...  بیشتر