فراوری مواد معدنی
1. مطالعه رفتار الکتروشیمیایی کالکوپیریت در حضور پراکسید دی سولفات سدیم

الهه حسینی؛ حجت نادری

دوره 12، شماره 36 ، پاییز 1396، ، صفحه 81-93

چکیده
  رفتار الکتروشیمیایی کالکوپیریت با استفاده از الکترود خمیری کربن (CPE) در محیط­ سولفاته و در حضور یون های فریک و پر اکسید دی سولفات بررسی شد. از روش ولتامتری سیکلی(CV) و ولتامتری خطی (LSV) و امپدانس الکتروشیمیایی برای مطالعه واکنش­های سطحی استفاده شد. تاثیر پارامترهای جهت جریان، pH ، غلظت یون فریک و حضور یون پراکسید دی سولفات مطالعه شد. ...  بیشتر

فراوری مواد معدنی
2. لیچینگ کنسانتره کالکوپیریتی مس سرچشمه با استفاده از افزودنی پراکسید دی سولفات سدیم

فاطمه افشار؛ حجت نادری؛ الهه حسینی؛ معصومه ترابی

دوره 11، شماره 30 ، بهار 1395، ، صفحه 31-39

چکیده
  در این تحقیق، لیچینگ کمکی کالکوپیریت با استفاده از افزودنی‌ها بررسی شد. تأثیر افزایش پراکسید دی سولفات بر انحلال مس از کنسانتره مس مجتمع مس سرچشمه در فرایند لیچینگ با اسید سولفوریک مطالعه شد. نتایج نشان داد که در 2= pH، بدون حضور یون فریک، افزودن پراکسید دی سولفات تا g/l 5 بازیابی مس را تا 14 درصد افزایش می‌دهد ولی افزودن مقادیر بیشتر (g/l ...  بیشتر

3. سینتیک انحلال شیمیایی کانه کم عیار سوپرژن مس معدن دره زار

حجت نادری؛ محمود عبداللهی؛ نوید مستوفی؛ سید محمدجواد کلینی؛ سید عباس شجاع ساداتی؛ زهرا منافی

دوره 7، شماره 17 ، زمستان 1391، ، صفحه 51-60

چکیده
  در این تحقیق لیچینگ شیمیایی کانه سوپرژن کم عیار معدن دره زار بررسی شد. کانی های اصلی مس در نمونه، کالکوسیت، کوولیت و کالکوپیریت به همراه کانی‌های کوارتز، میکا، کانی‌های رسی، فلدسپار و پیریت است. تأثیر پارامترهایی مانند دما، غلظت آهن، غلظت یون‌های فریک و فرو و نسبت آن‌ها، pH، درصد جامد  و دور همزن تحت شرایط ثابت (با کنترل عوامل فوق ...  بیشتر