1. استفاده از آنالیز فاکتوری مرحله ای (SFA) و شاخص احتمال کانی سازی ژئوشیمیایی (GMPI) به منظور شدت بخشی آنومالی های مس رگه ای در ورقه 1:100000 کردگان، شرق ایران

احمد آریافر؛ سعید یوسفی؛ وحید خسروی؛ محمد خراشادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.95598.1667

چکیده
  ورقه 1:100000 کردگان در پهنه ساختاری لوت شمالی و در استان خراسان جنوبی قرار دارد. در این محدوده، کانه‌زایی عمدتاً به صورت رگه‌ای است که توسط ساختارهای گسلی با روند شمال غربی- جنوب شرقی، کنترل می‌شود. به منظور بهبود نتایج عملیات اکتشاف از سه راهکار استفاده شد. برای از بین بردن عناصر مزاحم و رسیدن به فاکتورهای تمیز در روند پیاده‌سازی روش ...  بیشتر