نویسنده = مرتضی احمدی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی تاثیر تخلخل سنگ مصنوعی در اندازه‌گیری تنش به روش انتشار آوایی

دوره 12، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 1-9

محمود قورچیان؛ مرتضی احمدی؛ حمید اسکندری


2. ارائه مدل و سیستم رده بندی برای پیش بینی سرعت نفوذ ماشین حفر تونل

دوره 12، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 59-69

امیر اسعد فاطمی؛ مرتضی احمدی؛ جمال رستمی


3. بررسی کارائی روش انتشار آوایی در رفتارنگاری شکست مواد ترد

دوره 10، شماره 29، زمستان 1394، صفحه 119-127

محمد حسین عرب نژاد؛ مرتضی احمدی


5. ارائه روشی جدید برای تعیین نقطه اثر کایزر در سنگ‌ها

دوره 7، شماره 17، زمستان 1391، صفحه 61-72

مجید نیکخواه؛ مرتضی احمدی؛ عبدالهادی قزوینیان


7. بررسی و مقایسه روش‌های پیش‌بینی پدیده فشارندگی با مطالعه موردی تونل امامزاده‌هاشم

دوره 2، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 47-54

مرتضی احمدی؛ کامران گشتاسبی؛ رضا رشیدی


8. پیش بینی میزان تراوایی سنگ مخزن با استفاده از داده های پتروفیزیکی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 43-52

مرتضی احمدی؛ علی یزدیان؛ محسن صائمی