مکانیک سنگ
1. به‌روزرسانی زمان و هزینه‌های مورد انتظار تونل در زمان ساخت به کمک مدل ابتکاری DAT

ارسلان محمودزاده؛ شکراله زارع

دوره 13، شماره 39 ، تابستان 1397، ، صفحه 26-42

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.32830

چکیده
  زمان‌بندی در برنامه‌ریزی  و مدیریت ساخت پروژه‌ها بسیار مهم است. وابستگی پیچیده‌ بین فعالیت‌های ساخت در تونل‌ها، زمان و هزینه‌های ساخت را تا حدودی تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرایط زمین و زمان و هزینه‌های ساخت از موارد اساسی در تصمیم‌گیری‌ها برای مرحله‌ برنامه‌ریزی و طراحی یک پروژه به ‌حساب می‌آیند. در این مقاله، روش DAT برای ...  بیشتر

2. انتخاب ماشین حفاری مکانیزه مناسب برای حفر تونل قطعه شرقی- غربی خط 7 مترو تهران

اسماعیل فصیحی؛ شکر الله زارع؛ صادق طریق ازلی

دوره 7، شماره 15 ، تابستان 1391، ، صفحه 77-86

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائل تونل‌سازی مکانیزه در نواحی شهری انتخاب ماشین حفاری مناسب است. شرایط زمین‌شناسی و ژئوتکنیک بستر و نوع مصالح تشکیل‌دهنده ، تغییرات لایه‌ها، میزان سطح آب زیرزمینی، موقعیت و شرایط خاص شهری و غیره موارد مهمی هستند که برانتخاب ماشین و روش اجرای تونل‌های شهری مؤثر هستند. در این مقاله ضمن بررسی شرایط ژئوتکنیکی، ...  بیشتر