1. بررسی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل¬های مترو با استفاده از EPB TBM به روش های عددی و آماری

محسن حوائج؛ رضا رحمان نژاد؛ محمد علی ابراهیمی

دوره 7، شماره 15 ، تابستان 1391، ، صفحه 67-76

چکیده
  حفاری‌های کم عمق از جمله تونل‌ها می‌توانند باعث حرکت زمین شوند که این حرکت‌ها به‌صورت نشست در سطح زمین نمایان می‌شوند. تونل‌‌ها ممکن است در مناطق شهری با تراکم جمعیت زیاد ساخته شوند، بنابراین نشست ایجاد شده بر ساختمان‌‌ها و تأسیسات قرار گرفته در بالای تونل تاثیرگذار است. به‌همین دلیل تخمین میزان نشست ناشی از حفر این تونل‌ها ...  بیشتر

2. بررسی اثر شمع های باربر بر رفتار تونل های مترو به روش عددی

اسحاق نمازی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حامد جمشیدی

دوره 3، شماره 5 ، بهار 1391، ، صفحه 45-53

چکیده
  در محیط‌های شهری تونل‌های مترو اغلب در کنار پی ساختمان‌ها ساخته می‌شوند. در حالیکه بسیاری از تونل‌ها می‌توانند در مقابل حرکت‌های کوچک مقاوم باشند، شمع‌های بارگذاری شده ساختمان‌های مجاور می‌توانند باعث حرکت‌های ناپایدار و یا افزایش سطح توزیع تنش در خاک اطراف تونل شده که ممکن است سبب بروز شکست در نگهداری تونل‌ها شود. این ...  بیشتر