نویسنده = اکبر فرزانگان
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تاثیر تیغـه‌گذاری در ستون فلوتاسیون با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک سـیالات محاسباتی دو فازی

دوره 9، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 71-83

نرجس خراسانی زاده؛ اکبر فرزانگان؛ قنبرعلی شیخ زاده؛ حسین خراسانی زاده


2. تأثیر شبکه تخلیه انتهایی در شبیه‌سازی آسیاهای گلوله‌ای

دوره 7، شماره 16، پاییز 1391، صفحه 33-41

زینب السادات میرزایی؛ اکبر فرزانگان؛ علیرضا ولیان


3. تعیین و بزرگ مقیاس کردن ثابت نرخ سینتیک خردایش کانسنگ آهن آبرفتی سنگان

دوره 6، شماره 13، زمستان 1390، صفحه 61-69

قربان ارجمند؛ سید ضیاءالدین شفائی؛ محمد نوع پرست؛ اکبر فرزانگان؛ نعیمه غفاری توران


5. شبیه‌سازی آسیاهای میله‌ای در محیط BMCS

دوره 6، شماره 12، پاییز 1390، صفحه 53-59

اکبر فرزانگان؛ علیرضا ولیان؛ زینب السادات میرازایی