نویسنده = فریدون سحابی
تعداد مقالات: 7
1. اهمیت کانی‌های رسی در مخازن هیدروکربوری

دوره 12، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 35-58

گلناز جوزانی کهن؛ غلامحسین نوروزی؛ حسین معماریان؛ فریدون سحابی


2. مقایسه روش‌های شناخت کانی های رسی با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی و پتروفیزیکی در یکی از میادین گازی شرق کپه‌داغ

دوره 11، شماره 30، بهار 1395، صفحه 1-11

گلناز جوزانی کهن؛ غلامحسین نوروزی؛ فریدون سحابی؛ حامد اوجانی


3. شناسایی زون‌های ریزشی در چاه با استفاده از ظرفیت تبادل کاتیونی در میدان گازی گنبدلی، کپه‌داغ شرقی، شمال شرق ایران

دوره 9، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 57-63

محمدعلی سرپرنده؛ بهزاد مهرگینی؛ امیر ملاجان؛ فریدون سحابی؛ غلامحسین نوروزی؛ حسین معماریان


4. مروری بر روابط پتروفیزیکی تعیین حجم رس، مطالعه موردی سازند مخزنی شوریجه در یکی از میادین شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ

دوره 9، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 65-75

گلناز جوزانی کهن؛ غلامحسین نوروزی؛ فریدون سحابی؛ حسین معماریان


5. بررسی منشاء تولید H2S در تونل نوسود ( غرب کرمانشاه)

دوره 7، شماره 15، تابستان 1391، صفحه 1-14

سلیمه رضایی؛ فریدون سحابی؛ حسین معماریان


6. بررسی علل کاهش API گراویتی نفت خام در مخازن بنگستان میدان نفتی منصوری

دوره 6، شماره 13، زمستان 1390، صفحه 37-48

علی کردوانی؛ فریدون سحابی؛ حسین معماریان