1. انتخاب بهینه محدوده معدن و جانمایی کارگاه‌های استخراج در معادن زیرزمینی

مجید عطایی پور؛ سید محمد اسماعیل جلالی

دوره 8، شماره 20 ، پاییز 1392، ، صفحه 73-89

چکیده
  طراحی و پیشرفت الگوریتم‌های بهینه سازی محدوده نهایی استخراج برای معادن زیرزمینی در مقایسه با روباز بنا به دلایل متعدد اندک و کند بوده‌است. عمده ترین دلایل این امر، تعدد روشهای استخراج زیرزمینی، پیچیدگی محاسبه پارامترهای اقتصادی محدوده استخراج و عدم وجود فرهنگ استفاده از این الگوریتم‌ها بوده است. الگوریتم های موجود یا جزءگرا هستند ...  بیشتر