1. تأثیر شبکه تخلیه انتهایی در شبیه‌سازی آسیاهای گلوله‌ای

زینب السادات میرزایی؛ اکبر فرزانگان؛ علیرضا ولیان

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، ، صفحه 33-41

چکیده
  وجود شبکه و خصوصیات آن در عملکرد آسیاهای گلوله‌ای با تخلیه شبکه‌ای، خودشکن و نیمه‌خودشکن تأثیر بسیار زیادی دارد. طراحی شبکه، سطح باز و اندازه چشمه‌های‌ شبکه بر ظرفیت خردایش تأثیرگذارند. طراحی نامناسب این عوامل در آسیاهای نیمه‌خود‌شکن و خود‌شکن می‌تواند منجر به عدم کارایی سیستم خردایش و تشکیل استخر در آسیا شود که ...  بیشتر

2. شبیه‌سازی آسیاهای میله‌ای در محیط BMCS

اکبر فرزانگان؛ علیرضا ولیان؛ زینب السادات میرازایی

دوره 6، شماره 12 ، پاییز 1390، ، صفحه 53-59

چکیده
  امروزه استفاده از آسیاهای میله‌ای در طراحی‌های جدید مدارهای خردایش منسوخ شده است. با این حال، آسیاهای میله‌ای بسیاری در کارخانه‌های فرآوری در کشور وجود دارند که به دلایل مختلف عملکرد آنها می‌باید بهینه‌سازی شود. نرم‌افزارهای شبیه‌ساز، ابزارهایی تخصصی برای طراحی و بهینه‌سازی فرآیند می‌باشند. مدل‌سازی ریاضی ...  بیشتر